Oppia ikä kaikki -blogissa käsitellään ajankohtaisia tietokoneeseen, nettiin, sosiaaliseen mediaan, kameroihin, skannereihin ja moniin muihin laitteisiin sekä ohjelmiin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi annetaan vinkkejä tietokoneen käytöstä, tietoturvasta ja monista muista seikoista, joista voi olla hyötyä erityisesti niille, jotka tuntevat niukemmin tietotekniikkaa.